Whistleblowerordningen skal sikre, at nuværende ansatte i ABC Lavpris i god tro og uden frygt for repressalier kan foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i ABC Lavpris, eller som man har rimelig mistanke om.

Du kan læse mere om whistleblowerordningen, herunder anvendelsesområde m.v. i vores whistleblowerpolitik, der kan tilgås via dette link [ABCLavpris - Hjem (integrityline.com).”

Butikker

Find din lokale ABC
Lavpris på Kortet